No3156嫩模唐安琪红色秘书制服主题半脱露性感内衣秀苗条身材诱惑写真76P唐安琪秀人网

No3156嫩模唐安琪红色秘书制服主题半脱露性感内衣秀苗条身材诱惑写真76P唐安琪秀人网

疝,为小腹有形之病,皆寒邪之凝聚而成者。二、三服,不拘时。

或枣肉和药丸,如桐子大,每服七十丸,空心,用米汤送下。先生病不与俱,且见事势多不可为,还里门。

所及门者,亦复凋谢殆尽。 女子色见右为逆,左为从,男子反此。

和剂渗湿汤治寒湿所伤。 又治十二种风,顽痹不知年岁,昼夜不安,梦与鬼交,头多白屑,或哭或笑,如鬼魅所着,腹中生疮,腹痛,服之皆效。

如膀胱府居腹下,而寒伤太阳,六脉皆浮,岂徒左尺;胃府居中,而邪在阳明,六脉俱大,岂独右关,可泥定哉? 疝,为小腹有形之病,皆寒邪之凝聚而成者。

三曰痰饮,水在胃中。五更作一次食,以薄烧酒蘸食尽,另饮陈甜酒少许,安卧至晓。

Leave a Reply