AV午夜福利院在线观看

AV午夜福利院在线观看

一法:用明雄黄末二钱,青布包扎,蘸热烧酒于前心擦之,自外圈入内,其毛即奔至后心,再于后心擦之,其羊毛俱拔出于布上,埋之,忌茶水一日。先从里踝骨发起,串及外踝,致令里外通肿,以有头为阳,易破;若惟闷肿无头为阴,难溃。

[2]如欲出针,须待针下气缓,不沉不紧,觉轻功滑快,  方以右指捻住针尾,以左手大指按其针穴,及穴外之皮,  令针穴门户不开,神气内存,然后拔针,庶不至于出血。 注:[1]阳溪穴,主治热病烦心,瘾疹,痂疥,厥逆,头痛,牙疼,  咽喉肿痛,及狂妄,惊恐见鬼等证。

 [16]从屋翳下行一寸六分,亦旁开中行四寸陷中,仰而取之,膺窗穴也。 【注】[1]颊,耳前颧侧面两旁之称也。

其余内外治法,俱按痈疽肿疡、溃疡门。[3]若内血瘀聚肿痛,伛偻难仰者:   <1>早晨以清上瘀血汤、消下破血汤,分上膈、下膈以治之。

注命疔生两足心,肿硬如钱、如豆、如椒,有紫筋直透足股,挑之去净恶血,用田螺水点之,次用慎火草绿豆浸胀,捣烂敷之。 若失治,则烂痛发肿,仍用童便浸洗;次用油纸捻点火,于患处薰之,良久插蟾酥条如伤口大,作饼罨上,万应膏盖之。

其质系脆骨,在胸骨之下岐骨之间。 【注】[1]颜者,眉目间名也。

Leave a Reply